Tvorba webu

Tvorbawebu.net - Ochrana osobních údajů (GDPR)

1. Udělujete tímto souhlas poskytovateli:


Tvorbawebu.net - provozovatel služeb: Vahan Hambardzumjan,
fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku,
IČO: 87742225,
E-mail: info@tvorbawebu.net

(dále jen „Poskytovatel služeb“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:


- jméno a příjmení
- adresa firmy
- IČO a DIČ
- E-mail
- telefonní číslo


2. Jméno, příjmení, adresa firmy, ičo, telefonní číslo a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem vyřízení a předání faktury za poskytované služby. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 1 roku.


3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět , a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Tvorbawebu.net.


4. Zpracování osobních údajů je prováděno provozovatelem služeb: Vahan Hambardzumjan.


5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
– vzít souhlas kdykoliv zpět,
– požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
– vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
– požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
– na přenositelnost údajů,
– podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.